906 96 639
906 96 639

Banemerking

Man kan utføre banemerking på 2 måter, enten maling eller tape/ klistremerker.
Vi anbefaler å bruke vannbasert maling. 
Best resultat oppnås om man lakkerer gulvet etter banemerking med Boen Sportslakk. 
Friksjons-koeffisienten er 0,59. 

Et annet alternativ er å bruke tape. 
Om gulvet lakkeres etter banemarkering har blitt utført på denne måten, 
må vedheft mellom tape og lakk sjekkes på hver farge før evtuelt lakkering utføres.

Ta kontakt for befaring og anbud.