906 96 639
906 96 639

Sportsgulv til idrettshaller og saler

Bergen Parkettservice A/S tilby komplette løsninger for godkjente sportsgulv til idrettshaller og saler for levering i hele Norge. 
Vi leverer, monterer, banemerker og lakker parketten. Service og vedlikeholdsavtaler av sportsgulv tilbyr vi også.

Parkettservice A/S leverer og legger BOEN sportsgulv.
BOEN er en av de ledende produsenter og leverandører av sportsgulv i verden, med sterk fokus på løsninger med å bruke et topplag av parkett. 
BOEN har hatt en ledende rolle innenfor forskning og utvikling i arbeidet med å utvikle nye konstruksjoner for sportsgulv. 
Fra starten for 40 år siden med tradisjonell konstruksjon av massiv parkett til dagens kjente og patenterte Boflex P1.
Det er en rekke krav som stilles til sportsgulv vedrørende støtdemping, deformasjon, friksjon, ball-sprett og rullende last. 
Disse kan variere litt fra land til land, men stort sett er den nye europeiske normen EN 14904 (og den tyske DIN-standarden) en god retningslinje. 
BOEN har også testet sine gulv opp mot den britiske standarden BS7044.
Høykvalitetsproduktene til BOEN Sport er produsert i Kristiansand i Norge og Mölln i Tyskland.

Noen av våre referansehaller er: Eidfjordhallen, Øystesehallen, Melandshallen, Bergen Katedralskole, Gimle baskethall, FYSAK Bergen,
Idrettens Hus Narvik og Olsvik Hallen.
Ta kontakt for befaring og anbud.